Adwokat Mikołaj Pomin

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Mikołaj Pomin

Od 2005r. prowadzę praktykę adwokacką w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej. Od początku mojej pracy szczególny nacisk kładę na osobisty kontakt z klientem i osobiste, możliwie największe zaangażowanie w prowadzoną sprawę.

Zapraszam do kontaktu

Oferta Kancelarii

Klienci indywidualni

 

N

Prowadzenie spraw sądowych przed sądami wszystkich instancji, na terenie całego kraju oraz przed Sądem Najwyższym, z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego oraz w sprawach karnych.

N

Porady prawne w drobnych sprawach bieżących.

N

Przygotowanie, opiniowanie oraz negocjacje umów.

N

Reprezentowanie przed organami administracji wszystkich szczebli oraz instancji w sprawach z zakresu prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Przedsiębiorcy

 

N

Obsługa prawna inwestycji, w tym sprzedaży i nabywania nieruchomości oraz inwestycji budowlanych.

N

Przygotowanie, opiniowanie oraz negocjacje umów, w tym umów sprzedaży, dzierżawy oraz najmu.

N

Reprezentowanie przed organami administracji wszystkich szczebli oraz instancji w sprawach z zakresu prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarowania nieruchomościami; wywłaszczenia.

N

Bieżąca obsługa prawna małych i średnich przedsiębiorstw.

Rolnicy, gospodarstwa rolne i grupy producentów rolnych

 

N

Obsługa prawna inwestycji, w tym sprzedaży i nabywania gospodarstw rolnych nieruchomości rolnych; inwestycji budowlanych.

N

Przygotowanie, opiniowanie oraz negocjacje umów dzierżawy gruntów rolnych, w tym gruntów przeznaczonych pod elektrownie wiatrowe oraz inne inwestycje energetyczne.

N

Reprezentowanie przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Nieruchomości Rolnych i Agencją Rynku Rolnego we wszelkiego rodzaju sprawach.

N

Reprezentowanie przed organami administracji wszystkich szczebli oraz instancji w sprawach z zakresu prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarowania nieruchomościami; wywłaszczenia.

N

Reprezentowanie przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w wyżej wymienionych sprawach.

Cennik

Zarówno zakres naszego zaangażowania jak i wynagrodzenie za świadczone usługi są wynikiem indywidualnych negocjacji, a jego stawka ustalana jest w oparciu o charakter sprawy, stopień jej skomplikowania oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Ze względu na charakter spraw możliwe jest przyjęcie rozliczeń ryczałtowych oraz według stawek godzinowych w oparciu o okresowe rozliczenia.

Poufność

Wszelkie informacje przekazane nam oraz uzyskane przez nas w ramach udzielanych porad i prowadzonych spraw podlegają ścisłej ochronie i stanowią tajemnicę adwokacką.

Adres Kancelarii

Adwokat Mikołaj Pomin
Kancelaria Adwokacka
ul. Wyspiańskiego 12/6
60-749 Poznań

tel/fax. +48 61 8 250 420

www.pomin.com.pl

Napisz do nas!

12 + 2 =

Kancelaria